info@kinonovyjicin.cz +420 556 709 128

Návštěvníkovi je zakázáno účastnit se kinematografického představení, pokud nesplňuje věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla ve smyslu ust. § 4 písm. c) a d) zák. č. 496/2012 Sb., o audiovizi. Každý návštěvník je povinen na vyzvání prokázat zaměstnanci provozovatele kina, že splňuje věkovou hranici pro návštěvu kinematografického představení.